Tests

In onderling overleg kan besloten worden een programma uit te breiden met tests.

Peltzer Loopbaanadvies werkt hiervoor samen met een aantal gespecialiseerde bureaus. Het type test en het bureau wordt in onderling overleg geselecteerd.

De extra investering die dit onderdeel vraagt is niet opgenomen in de prijzen van de verschillende programma’s.