Werkwijze

Een traject begint met een persoonlijk intakegesprek. Aan dit gesprek zijn voor jou geen kosten verbonden. Tijdens deze kennismaking worden wederzijdse verwachtingen afgestemd en formuleren we de begeleidingsvraag. Aan de hand hiervan stel ik vrijblijvend een persoonlijk programmavoorstel op. In dit programmavoorstel zijn onder andere opgenomen de begeleidingsvraag, doelstelling en plan van aanpak.

Het accepteren en ondertekenen van het programmavoorstel zie ik als opdrachtbevestiging. De kosten van het programma dienen bij aanvang van het programma te worden voldaan. Binnen maximaal twee weken na de opdrachtbevestiging kunnen we van start gaan met de eerste bijeenkomst.

Naast de persoonlijke begeleiding krijg je opdrachten en oefeningen mee naar huis. Deze dienen ter ondersteuning van het traject.

Een traject eindigt met een afrondingsgesprek en een evaluatie.

De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Peltzer Loopbaanadvies in Breda. In onderling overleg is een andere locatie ook mogelijk.

Peltzer Loopbaanadvies onderschrijft de gedragscode van- en is aangesloten bij branchevereniging Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals.