Individuele coaching

Merk je dat je niet lekker in je vel zit op je werk en zou je dat graag willen veranderen? Mis je de bezieling in je werk? Zou je steviger in je schoenen willen staan op het werk? Wil je een steeds terugkerend patroon graag doorbreken? Wil je effectiever leren communiceren? Word je onzeker of zoekende rondom je naderende pensioen? Allemaal vragen waar ik graag met je over in gesprek ga.

In een verkennend gesprek luister ik en staan we stil bij wat er nu is. We formuleren jouw “stip aan de horizon” en bespreken hoe we samen gaan zorgen dat jij je doel bereikt en weet welke stappen je hiertoe kunt nemen.
We kijken daarbij vooral naar wat werkt en wat jij nodig hebt om zelf, vanuit jouw motivatie, de eerste kleine, maar concrete stappen te maken. Zo kom je vanuit je eigen kracht tot je eigen oplossingen. De aanpak is steeds maatwerk en toegesneden op jou en jouw situatie, maar laat zich altijd kenmerken door een oplossingsgerichte, empathische en pragmatische benadering en een rotsvast vertrouwen.

Coachtrajecten bij Peltzer Loopbaanadvies vragen vaak zes tot acht bijeenkomsten (van 1,5 tot 2 uur), die we (in overleg) ongeveer tweewekelijks inplannen. Je kunt dan denken aan een investering vanaf € 1.500, – (ex BTW).

Zonder het streven naar maatwerk in gevaar te willen brengen, heb ik gemeend er toch goed aan te doen hieronder de volgende veel voorkomende coachtrajecten te schetsen.

 • Sterk in je werk; persoonlijk leiderschap
 • Zin in je werk; werk en zingeving, voor meer werkgeluk bij je huidige werkgever
 • Waardevol pensioen. Veranderen en voldoening rondom einde betaald werk

Laat dat je er niet van weerhouden contact met mij op te nemen als je een andere coachvraag rondom werk hebt!

STERK IN JE WERK

Werken vanuit jòuw visie, waarden en kwaliteiten in een omgeving die daarbij past, is als fietsen met de wind in de rug! Sterk in je werk, duurzaam in je loopbaan.
Jij werkt het best, als je weet wie jij bent. Eigenheid is de sleutel tot floreren, tevredenheid en voldoening en daarmee ook tot succes en professionele resultaten. In teams of projectgroepen is verscheidenheid van mensen goed, om deze vervolgens constructief en productief in te zetten voor de ambitie van de organisatie.

Persoonlijk leiderschap gaat over de kunst om binnen de organisatie waar je werkt je eigenheid en je potentieel in te zetten. Jouw rol op een persoonlijke manier invullen en daarbij je talenten benutten voor doelen waar je achter staat. Dat betekent ook dat je je energievreters herkent en je beperkingen kent: je kunt veel -maar niet alles.
Je brengt in kaart wat je persoonlijkheid en talent is, waar je in gelooft en enthousiast van wordt, wat je nodig hebt om je sterk in je werk te voelen en wat oude opvattingen en gedragspatronen zijn die je nog steeds hebt, maar die je eigenlijk hinderen.

Persoonlijk leiderschap gaat over jou en daarmee ook over jouw interactie met je omgeving. Jij staat altijd in verbinding met anderen, ook in je professionele werkcontext.
Je maakt voor jezelf inzichtelijk of je struikelblokken ervaart in de interactie op je werk. We kijken wat deze struikelblokken met je doen, hoe het zou zijn als ze er niet waren en welke eerste stappen je kan nemen om daarin tot een oplossing te komen die werkt voor jou.

In dit coach traject breng je in kaart -en kom je in werkelijk contact met jouw “eigenheid”. Je weet wat je nodig hebt om tot je recht te komen, je sterk in je werk te voelen, te floreren en van waarde te zijn. Je hebt inzicht in -en handvatten voor helpende communicatie hierin.

Zes tot acht bijeenkomsten (van ongeveer 1,5 uur) in maximaal een half jaar; in te plannen in onderling overleg. Investering vanaf €1500,- (exclusief BTW).

ZIN IN JE WERK

Werk zou een plek kunnen zijn waar iedereen plezier, voldoening en betekenis kan ervaren. Zinvol werken noemen we dat. De realiteit is soms anders. Herken je dat?
Je wilt graag zinvol werken bij je eigen organisatie en zoekt daar begeleiding bij. De reden kan divers zijn. Je wilt bijvoorbeeld meer inhoud geven aan je werk of je ervaart een verminderd werkplezier.

We werken in dit coachtraject vanuit twaalf thema’s die belangrijk zijn voor zinvol werken. Deze thema’s ontlenen wij aan het lopende (wetenschappelijke) onderzoek naar werk en zingeving van Buro Waai
Thema’s:
Betekenis I Plezier I Voldoening I Waarden I Vertrouwen I Verbondenheid I Ethiek I Waardering I Autonomie I Doel I Verduren I Geborgenheid

We gaan aan de slag met deze twaalf thema’s voor zingeving van Buro Waai en ontdekken waar het jou vooral om gaat. Deze 12 thema’s helpen je in dit coachtraject om plezier, voldoening en betekenis te (her)vinden binnen jouw eigen organisatie.
Je stelt leerdoelen op die je bespreekt met je leidinggevende. Dit geeft je houvast en samen helpen we je deze leerdoelen te realiseren, zodat je je (weer) van betekenis voelt en je waarden richtinggevend laat zijn in je loopbaan. Je gaat met nieuwe energie én nieuwe ideeën aan de slag.
Een eindgesprek met je leidinggevende behoort tot de mogelijkheden.

Zes bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur in een half jaar; in te plannen in onderling overleg. Investering vanaf €1750,- (exclusief BTW).

WAARDEVOL PENSIOEN

Nadert je pensioen? Of ga je om een andere reden stoppen met betaald werk?
Stoppen met werken na een grote periode van je leven waarin werk een grote rol heeft gespeeld, heeft impact. Met het coachtraject Waardevol Pensioen sta je stil bij deze verandering en markeer je de overgang naar een volgende levensfase, waarin betaald werk niet meer bepalend is maar op allerlei andere manieren ingevuld kan worden.

Het coachtraject biedt je de gelegenheid terug te blikken op je loopbaan, stil te staan bij de veranderingen en vooruit te blikken naar de mogelijkheden voor een waardevolle invulling van deze volgende fase.

In het coachtraject besteden we aandacht aan:

 • Werk. We blikken terug op je werkzame bestaan. Vanuit welke waarden heb je gewerkt? Met werk ben je nodig, zet je je kwaliteiten in en bent zo van waarde voor een ander. Dit geeft ons vaak een goed gevoel van eigen waarde en voldoening.
  Wat betekent dat voor jou in deze fase?
 • Afscheid en veranderen. Hoe neem ik op een goede manier afscheid van mijn werk? Welke veranderingen staan mij (en mijn partner) te wachten en hoe ga ik daar mee om?
 • Tijd. Tijdsbeleving is verschillend als je verschillende soorten tijd hebt. Na een levensfase met veel “gebonden tijd”, krijg je binnenkort veel ‘vrije tijd’.
  Hoe ga je die invullen? We kunnen onderscheid maken tussen noodzakelijke, nuttige, plezierige, zinvolle bezigheden.
 • Verbonden, sociaal. Via werk ontmoet je andere mensen. Je maakt deel uit van een bedrijf, team of afdeling; je “hoort ergens bij”. Een netwerk van mensen om je heen, waarmee regelmatig contact is, is van belang voor het welzijn en welbevinden.
  Hoe ziet dat er nu en straks uit en hoe kun je contacten behouden en eventueel nieuwe contacten aangaan?
 • Waarde en voldoening. Werk brengt je de kans om te groeien en prestaties te verbeteren. Verantwoordelijkheid dragen en samenwerken met anderen. Inventiviteit en creativiteit worden aangesproken. Iets creëren waar anderen voordeel van hebben, geeft je het idee “van waarde” te zijn.
  We kijken naar jouw waarden in loopbaan en leven; wat vindt jij belangrijk? Wat brengt jou energie en voldoening? Hoe ga je dit voor jezelf inrichten in deze komende fase?

Het coachtraject is een waardevolle markering naar een volgende levensfase. Je hebt na afloop perspectief op een voor jou waardevolle invulling van deze volgende fase, alsook handvatten en aandachtspunten voor de realisatie van dit perspectief.

Zes tot acht bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur in maximaal een half jaar; in te plannen in onderling overleg.
Investering vanaf €1500,- (exclusief BTW).