Korte heroriëntatie

Doel

Doel van dit traject is om de (nieuwe) richting in de loopbaan te bepalen en benoemen welke stappen daartoe gezet moeten worden.

Programma

In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan bod:

  • De biografie als ‘enthousiasmescan’
  • Opstellen van een persoonsprofiel
  • Ontdekken van de rode draad in opleiding, wensen, werk en levensloop
  • Vertalen van kernwoorden naar mogelijke beroepsrichtingen
  • Oriëntatie op passende beroepen en criteria t.a.v. werk
  • Opstellen van een zoekprofiel en loopbaanplan

Duur

Het traject bestaat vaak uit zes bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De adviseur is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail bereikbaar voor overleg.

Investering

Vanaf € 1.500,– exclusief 21% BTW