Visie

De basis van waaruit we werken in het adviestraject ben jij.

Ik werk vanuit de visie dat mensen zelf alles in huis hebben om hun toekomst (opnieuw) gestalte te geven. Het is vaak een zaak van “opschudden” en de juiste vragen stellen. We kijken hierbij naar jouw unieke combinatie van vaardigheden, eigenschappen, wensen, dromen en talenten. Van hieruit onderzoeken we de verschillende mogelijkheden, zodat je een keuze maakt waar jij warm voor loopt. Een keuze voor de toekomst. Wanneer je deze richting hebt gevonden en je persoonlijk loopbaanstappenplan helder hebt, is de rest een kwestie van actie en tijd.

Mijn rol als adviseur in dat proces is die van partner, coach, criticus en cheerleader. Ik loop met je op tijdens je denk- en besluitvormingsproces en de realisatie van je loopbaanplan. Ik stel de juiste vragen op het juiste moment en spiegel of confronteer waar nodig. Ik moedig je aan en sta naast je met mijn expertise van dit soort processen en van de arbeidsmarkt.

Uitgangspunten

 • Het is nooit te laat om te worden wat je had willen worden.
 • Jij bent je eigen loopbaanregisseur.
 • Als je blijft kijken naar waar de zon onderging, zul je hem nooit meer zien opkomen.
 • Er bestaan alleen feiten. Jij bent degene die betekenis geeft aan die feiten.
 • Je hebt geen invloed op hoe de wind staat. Wel op hoe je zeilen staan.
 • Je kunt niet goed worden in iets wat je niet leuk vindt.
 • Succes is bovenal doen wat je het liefste doet.
 • Leer een olifant geen ballet (tenzij zij dat zelf graag wil).
 • Je ‘zwakke’ kanten veranderen niet door je ertegen te verzetten.
 • Je hoeft niet te veranderen, ga je krachten gebruiken.
 • Falen is niet het vallen zelf. Falen is het niet meer opstaan.
 • Voor elk vraagstuk bestaat – uiteindelijk – een oplossing.
 • Blijf vooral jezelf. Er zijn al zoveel anderen!