Actueel

CORONA MAATREGELEN

Peltzer Loopbaanadvies houdt zich aan de richtlijnen en handreikingen van het RIVM in verband met het Corona virus.
Op dit moment betekent dat, dat we onze coachgesprekken online doen. Inmiddels heb ik ruime ervaring met e-coaching. Meerdere cliënten hebben de afgelopen tijd aangegeven de online coachgesprekken juist fijn te vinden.

HET IS HELAAS OP DIT MOMENT NIET MEER MOGELIJK ONDERSTAAND LOOPBAAN- / ONTWIKKELADVIES AAN TE BIEDEN BINNEN DE SUBSIDIEREGELING. (post december 2020)

Er was een overweldigend aantal aanmeldingen en het subsidieplafond is binnen 24 uur na openstelling bereikt. Een “gratis” traject behoort op dit moment dus niet meer tot de mogelijkheden. Natuurlijk ga ik graag met je in gesprek wat er wèl kan. Neem vrijblijvend contact met me op.

PER 1 DECEMBER 2020 WEER SUBSIDIE BESCHIKBAAR VOOR EEN EXTRA 50.000 GRATIS LOOPBAAN- / ONTWIKKELADVIEZEN (post 5 oktober 2020)

Goed nieuws! Nadat de eerste 22.000 ontwikkeladviezen binnen een maand “op” waren, kunnen per 1 december werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden, young professionals weer kosteloos een loopbaan- / ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur.
Het ontwikkeladvies is een kort loopbaanadvies programma om mensen inzicht te geven in hun arbeidsmarktpositie en de opties die zij mogelijk hebben (en kunnen onderzoeken), om energiek en duurzaam te blijven werken.
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met me op; ik vertel je graag over de mogelijkheden. Ook vind je meer informatie bij “Ontwikkeladvies” onder PROGRAMMA’S .
Wacht niet te lang; het subsidiebudget is begrensd.

SUBSIDIEGRENS GRATIS ONTWIKKELADVIES BINNEN ÉÉN MAAND BEREIKT (post 9 september 2020)

Helaas heeft het ministerie van SZW op 2 september laten weten dat het maximum aantal aangevraagde ontwikkeladviezen (zie hieronder) is bereikt. Op dit moment kun je geen gratis ontwikkeladvies meer starten. Begin 2021 zal er weer budget vrijgemaakt worden voor nieuwe gratis ontwikkeladviezen, maar wellicht ook al eerder. Dit laatste is op dit moment onderwerp van gesprek met SZW.
Geïnteresseerd voor de volgende subsidieronde? Neem vrijblijvend even contact met me op; ik vertel je graag over de mogelijkheden. Ook vind je meer informatie bij “Ontwikkeladvies” onder PROGRAMMA’S .

GRATIS LOOPBAAN- / ONTWIKKELADVIES VANAF 1 AUGUSTUS (post 30 juli 2020)

Vanaf 1 augustus stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie voor werkenden en niet werkenden ter beschikking voor gratis loopbaancoaching, middels het ontwikkeladvies i.h.k.v. NL leert door.
Een kort loopbaanadvies programma om mensen inzicht te geven in hun arbeidsmarktpositie en de opties die zij mogelijk hebben (en kunnen onderzoeken), om energiek en duurzaam te blijven werken.
Peltzer Loopbaanadvies werkt hier graag aan mee. Kijk voor meer informatie bij “Ontwikkeladvies” onder PROGRAMMA’S .

SOLLICITATIE -EN NETWERK TRAINING (post 27 JULI 2020)

Peltzer Loopbaanadvies verzorgt binnenkort weer de driedaagse Sollicitatie- en Netwerk Training; op 22 september, 29 september en 6 oktober -van 09.30 tot 17.00 uur, in Breda.

Voor meer informatie, zie PROGRAMMA’S.

Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Je kunt daarvoor contact met mij opnemen en mij een mailbericht met je contactgegevens sturen als je aan de training wilt deelnemen. Vermeldt dan ook even welke training het betreft en op welke trainingsdata. Ik zal dan telefonisch contact met je opnemen om je aanmelding samen verder te verzorgen.

CORONA MAATREGELEN (post 1 JUNI 2020)

Peltzer Loopbaanadvies houdt zich aan de richtlijnen en handreikingen van het RIVM in verband met het Corona virus.
We houden 1,5 meter afstand, hebben extra hygiëne maatregelen genomen en wassen veel onze handen.

De spreekkamer is zo ingericht dat we ons probleemloos aan de 1,5 meter afstand kunnen houden. Na ieder bezoek wordt de spreekkamer schoongemaakt, zodat de volgende coachee met een veilig gevoel in gesprek kan. In de algemene ruimten van het pand wordt meerdere keren per dag gereinigd. Voor bezoekers is tevens ontsmettingsmiddel aanwezig.

Heb je een afspraak op het kantoor van Peltzer Loopbaanadvies? Ik wil je vragen onderstaande vragen bij jezelf na te gaan. Wanneer je één of meerdere vragen met JA beantwoord, wil ik je vragen NIET naar onze afspraak te komen. In plaats daarvan kun je even contact met me opnemen, zodat we het anders inrichten.

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot / gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe corona virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot / gezinslid met het nieuwe corona virus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot / gezinslid terwijl hij / zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe corona virus is vastgesteld?

Vindt je het fijner om de coachgesprekken online te doen? Ook dat kan! Meerdere cliënten hebben de afgelopen tijd aangegeven de online coachgesprekken juist fijn te vinden. Inmiddels heb ik ruime ervaring met e-coaching.